Avís Legal

El present avís (en endavant, ”Avís Legal” ) regula l'ús del lloc web ”www.calzadosobach.com” que Calzados Obach posa a disposició dels usuaris d'Internet.

Calzados Obach té el seu domicili social al Carrer dels Banys Nous 2, 08002 Barcelona (Espanya) amb NIF B35024388 inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 3660, Llibre 263.

La utilització d'aquest lloc web implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions i disposicions incloses en el mateix en la versió publicada per Calzados Obach en el moment mateix en què l'Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el lloc web, ja que aquest pot patir modificacions.

Continguts del web de Calzados Obach

Els documents i gràfics i, en general, tots els continguts que es trobin ubicats a la pàgina web de Calzados Obach, amb la URL www.calzadosobach.com, podran ser modificats en qualsevol moment, sense necessitat de comunicació prèvia per part de Calzados Obach no garanteix la idoneïtat dels continguts en relació amb l'ús específic que l'usuari pugui fer d'ells. Calzados Obach no serà responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar de la utilització de la pàgina web per l'usuari.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Calzados Obach és titular de tots els drets de propietat intel·lectual de la pàgina web amb la URL www.calzadosobach.com. Aquests drets protegeixen els dissenys gràfics, codis font, continguts, presentacions i altres elements continguts en la pàgina web. Tot això, amb excepció dels drets que pertanyin a tercers titulars. Fora de la simple activitat de descàrrega i emmagatzematge al disc dur de l'usuari de la informació continguda a la pàgina web de Calzados Obach, que es considera autoritzada, està estrictament prohibit reproduir, modificar, distribuir, reutilitzar o reenviar tot o part del contingut de la pàgina web de Calzados Obach per a propòsits de caràcter públic o comercial sense l'autorització escrita de Calzados Obach. Les actuacions que infringeixin les disposicions anteriorment expressades poden constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual protegits en el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (TRLPI), donant lloc als delictes tipificats en els articles 270, següents i concordants del vigent Codi Penal.

Les marques, els logotips i els signes distintius reproduïts en aquest lloc web són propietat de Calzados Obach per la qual cosa té el dret d'ús dels mateixos en exclusiva. Qualsevol utilització no autoritzada dels mateixos per part de tercers constituirà una infracció dels drets de propietat industrial de Calzados Obach, que podrà exercitar les accions legals civils i penals que li corresponguin en defensa dels seus drets exclusius.

Enllaços amb llocs de terceres persones

Calzados Obach proporciona a l'usuari l'accés a altres llocs web de terceres persones mitjançant links (enllaços) amb la finalitat exclusiva d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació a Internet amb què podrà ampliar les dades que se li ofereixen en aquest lloc web. Aquests enllaços a altres llocs web no suposen en cap cas un suggeriment o recomanació de visitar les pàgines web de destinació, que es troben fora del control de Calzados Obach, per la qual cosa Calzados Obach no serà responsable del contingut dels llocs web vinculats ni del resultat obtingut per l'usuari a través d'aquests enllaços. Així mateix, Calzados Obach no respondrà dels links o enllaços ubicats en els llocs vinculats als quals proporciona accés.

Limitació de responsabilitat

En cap cas Calzados Obach serà responsable per danys de qualsevol tipus que resultin de l'ús, impossibilitat d'ús o dels resultats de l'ús d'aquesta pàgina, qualsevol pàgina web enllaçada aquesta o dels materials o informació continguda en qualssevol d'aquestes pàgines. Si la utilització per l'usuari dels materials o informació d'aquesta pàgina o d'altres pàgines vinculades, porta amb sí la necessitat de prestar un servei, reparar o corregir l'equip o dades, aquest usuari serà responsable dels costos que se'n derivin.